HBN10 Het Groninger landschap

Naast de fotohutten in Overijssel gaan we nu ook mooie hutten in het noorden van ons land verwezenlijken. Vanzelfsprekend in ons geval natuurlijk weer in samenwerking met natuur beherende organisaties. In dit geval is ‘Het Groninger Landschap’ onze opdrachtgever en partner hierin hetgeen hele mooie mogelijkheden kan gaan brengen.

HBN-10 – Fotohut Breebaart

Het grootse HBN fotohut project tot nu toe…

Wat Groningen betreft beginnen we gelijk op een werkelijk fantastische locatie; de bij vogelaars vermaarde Breebaart Polder. Dit Natura 2000 gebied staat vooral bekend om zijn grote hoeveelheid kluten.
Eigenlijk is het precies wat altijd mijn wens geweest is; een fotohut hand in hand met natuurontwikkeling. We kunnen rustig stellen dat dit precies is wat we hier gedaan hebben.

We hebben een geheel nieuw zogenaamd ‘Plas-dras’ aangelegd in het brakwatergetijdengebied van de Breebaart wat vogels goede foerageer mogelijkheden en een veilige broedplek moet gaan geven. Daarbij een grote en luxe fotoschuilhut die vanzelfsprekend maximaal geschikt is gemaakt voor fotografie.
Op een unieke plek als deze, net achter de dijk van de Dollard waar zeehonden hun rustplekken hebben kunnen we vele vogelsoorten verwachten van kluut tot smient, van zilverreiger tot lepelaar en van goudplevier tot zwarte ruiter. Houdt op een plek als deze echter altijd rekening met langere stille periodes; het is echt wat anders dan een boshut! Het is een seizoenshut dus niet het gehele jaar geopend. We beginnen en eindigen met een andere huurprijs aangezien de onzekerheid dan groter is dan in het hoofdseizoen. Het is goed dit te beseffen bij vroege- en late seizoen boekingen. We hebben dit gebied geschikt gemaakt voor broedvogels en het is goed om te beseffen dat, hoe mooi dat ook is, broedende vogels zoals kluten zeer territoriaal zijn wat een effect zal hebben op de andere vogels die er willen foerageren. Dat levert enorm spectaculaire momenten op maar op dat moment ook minder soorten; met je neus bovenop het spel der natuur dus! Maar ook goed om dit spel te begrijpen en hier rekening mee te houden bij het plannen van uw afspraak. (Bron: Website)

Link naar website: https://www.hanbouwmeester.nl/fotohutten/hbn-fotohut-10/