HBN6 (Overijssel)

Fotohut nummer 6 is weer iets heel anders dan de hutten die we tot nu toe gewend waren. Daar waar de andere hutten gelegen zijn in bos- en heideterrein, hebben we deze hut gebouwd aan de oevers van een voormalig zandwinningsterrein in de gemeente Hof van Twente. Dat geeft dermate grote verschillen dat eigenlijk iedere vergelijking met de andere hutten mank gaat. Bij de boshutten hebben we een vijver aangelegd waardoor we de vogels geconcentreerd op een plek kunnen krijgen; bij een waterhut als deze zijn de rollen grotendeels omgedraaid en hebben we de hut gebouwd in een groot gebied waarin de vogels verspreid verblijven. Toch hebben we voorzieningen gemaakt waarmee we de vogels proberen te verleiden om uitgerekend voor onze hut te gaan poseren.

Om dat te bereiken hebben we maar liefst 350 m3 zand het water ingereden waarna er een zogenaamd plas-dras gebied voor de fotohut is ontstaan. Plas-dras wil zeggen dat het water hier zo ondiep is dat de vogels er ideaal kunnen foerageren. Stel je dus een gebiedje voor met eilandjes, ondiep water en vegetatie. Door de wisselende waterstanden zult u dus de ene keer meer eilandjes zien dan de andere keer; een dynamisch gebied dus en daar houden vogels van. Ook onderwater, onzichtbaar voor de fotograaf, hebben we de nodige dingen gedaan; zo hebben we vele boomstronken af laten zinken waardoor er een optimaal onderwaterleven kan gaan ontstaan; wat uiteindelijk ook weer vogels aantrekt. HBN-6 is daarmee een zeer intensieve hut geworden qua onderhoud en dergelijke maar is tevens mijn persoonlijke favoriet.

Update 2022:
Ruim twee maanden zijn we aan het werk geweest om de setting van de hut om te vormen naar ondieper en controleerbaar water zodat het nog aantrekkelijker wordt voor vogels. Sinds we elektra hebben zijn er meer technische mogelijkheden en snufjes en die hebben we zeker toegepast. (Bron: Website)

Website: https://www.hanbouwmeester.nl/fotohutten/hbn-fotohut-6/