HBN Fotohut 5 – Staatsbosbeheer (Overijssel)

Midden tussen drie compleet verschillende biotopen hebben we een fotohut gebouwd welke in samenwerking met Staatsbosbeheer tot stand is gekomen. Deze hut bevindt zich in een relatief open naaldhout bos waardoor er nauwelijks hinder is van een bladerdek wat het licht tegen houdt. Op korte afstand van de hut bevinden zich heide-, veen- en weidepercelen waardoor we een breed scala aan soorten bij de hut verwachten. U kunt vogels verwachten tussen 3 en 7 meter van uw lens. Bij deze fotohut verwachten we geen geringde vogels. Met het huren van deze zeer fraaie fotohut steunt u de instandhouding van dit soort kwetsbare natuurgebieden. We ervaren deze hut als een ‘alles of niets hut’ wat weliswaar wat al te simpel gesteld is maar er zijn hele rustige dagen maar ook zeer bijzondere dagen te verwachten waarbij kans op van alles en nog wat want onder andere de wespendief en de groene en de zwarte specht zijn hier regelmatig heel mooi gefotografeerd.
Bij deze fotohut maken we gebruik van hi-tec spiegelglas waardoor we de kans op schuwere soorten vergroten. We passen alleen glas toe bij hutten waar het een meerwaarde heeft en vooral waar we het voor vogels op een veilige manier kunnen doen. bron: Website Website: https://www.hanbouwmeester.nl/fotohutten/hbn-fotohut-5/