Gruttoland

Website: https://www.vanplan.nl/gruttoland

EN SAMENWERKING TUSSEN MURK NIJDAM EN AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

Het bestuur van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) heeft het besluit genomen de officiële opening van het project Gruttoland te verschuiven naar juli 2021. De beperkingen door de corona-richtlijnen lieten voor april te weinig ruimte voor een feestelijke opening.

De opening zou worden verricht door Commissaris van de Koning in Fryslân, de heer A. Brok. Hij liet weten het spijtig te vinden en is graag op een ander moment beschikbaar om Gruttoland officieel te openen. In juni neemt het bestuur opnieuw een besluit over een opening in juli.

BEZOEK AAN GRUTTOLAND TOT 1 MEI 2021 BEPERKT MOGELIJK

De huidige regels rond corona maken ook dat het bestuur van ANF het onverantwoord vindt voor 1 mei 2021 groepen en individuele geïnteresseerden (kijkmomenten) in Gruttoland land te ontvangen. Halverwege april zal worden vastgesteld wat er na 1 mei a.s. nog mogelijk is.

Het bestuur zal deze besluiten delen via haar website www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl en de sociale media. Zij hoopt op begrip van iedereen die haar een warm hart toedraagt voor het genomen besluit.

EXCURSIE AAN GRUTTOLAND

Het is dus voorlopig niet mogelijk Gruttoland met een groep te bezoeken.

Als dit wel weer mogelijk wordt, wat kun je dan verwachten? Je kunt dan met maximaal met 20 personen een excursie volgen bij Gruttoland. Na een korte presentatie door een vrijwillige rondleider in het bezoekerscentrum van Gruttoland kun je een kijkje nemen bij de plasdras. Dit laatste gebeurt op een manier waarbij je de (broedende) weidevogels niet verstoort. Er zijn meerdere kijkhutten waarin je weidevogels ongezien kunt observeren. Het gehele programma duurt ongeveer 2 uren. Bij vertrek kun je nog verdere informatie meenemen.

Medio april zullen we laten weten wat de mogelijkheden voor groepsexcursies dit jaar nog zullen zijn.

KIJKMOMENT GRUTTOLAND 

Tot 1 mei is het ook niet mogelijk een kijkje in de kijkhutten van Gruttoland te nemen.

Maar wanneer dat eventueel wel weer mogelijk wordt, kun je in 1 van de kijkhutten eventuele vogels in de plasdras observeren. Er is geen begeleiding, dus je bent geheel vrij hiervan gedurende anderhalf uur te genieten. Een aantal foto’s maken kan natuurlijk ook.

Nieuws over Gruttoland en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân vind je op www.gruttoland.nl en sociale media (FacebookTwitter).

FOTOGRAFIE ARRANGEMENT GRUTTOLAND

“Nergens hoor je de grutto beter zingen dan bij Murk Nijdam” is een veel gehoorde uiting van verwondering. Al jaren vinden liefhebbers met natuur fotografie als hobby hun weg naar het Gruttoland van Murk Nijdam vlakbij Wommels. In 2020 en 2021 is er veel veranderd in dit weidevogel eldorado.

De bestaande 2 plasdrassen zijn samengevoegd op 1 plek en vergroot naar een oppervlakte van in totaal 2 hectare. Er zijn 4 hagelnieuwe kijkhutten gebouwd waarvan 2 speciaal voor fotografen. De hutten genaamd ‘De Skries’ en ‘De Hoants’ zijn verdiept aangelegd zodat op waterhoogte kan worden gefotografeerd.

Vanaf 5 april kan er een kijkhut worden gehuurd . Een fotografie arrangement duurt van 6:00 tot 14:00. In verband met vliegen met de weidevogeldrone om de nesten in kaart te brengen is het arrangement op 29 april en op 2 mei van 8:00 tot 16:00. Verder zijn de RIVM-maatregelen van toepassing.